Onze Praktijk

Kenmerkend

Zwangerschap, bevalling en kraamtijd zijn unieke perioden in het leven, met vele fysieke en emotionele veranderingen, die individuele aandacht eisen. Ons doel is deze belangrijke gebeurtenissen normaal te laten verlopen en onnodige medicalisering te voorkomen. Dus in een sfeer van rust, openheid en vertrouwen, waar jouw behoefte het uitgangspunt is. Wij nemen de tijd.

Info

Wij nemen de tijd voor jou

We nemen de tijd op het spreekuur, tijdens de bevalling en kraambed om de nodige informatie, begeleiding en steun te kunnen geven.
Omdat de veiligheid voor moeder en kind voorop moet staan.
De kwaliteit en zorg die we bieden moet heel hoog zijn. Daarom werken we volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), dit is de beroepsvereniging voor verloskundigen. We staan bij hen geregistreerd in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Om de verloskundige zorg in Nederland zo optimaal mogelijk te krijgen, doen we mee aan wetenschappelijk onderzoek. We zijn nauw verbonden met de opleiding Verloskunde in Groningen om wetenschap, educatie en praktijkvoering bij elkaar te laten komen.

 

Informatie

Informatie geven is één van onze belangrijkste speerpunten. Naast de reguliere controles,  spreekuren, cursussen, de speciale ‘Verloskundige App‘ voor jou, voorlichtingsavonden, onze facebookpagina, samenwerkingen met andere organisaties, een bibliotheek enzovoorts kun je ons ook specifieke adviesvragen stellen via de telefoon. Verder zal je via deze website veel links vinden naar handige, praktische of leerzame informatie.

24/7

Je kan ons altijd mobiel bellen. Bij onzekerheden, klachten, het aandienen van de bevalling en daar kun je altijd naar een andere verloskundige vragen. Op ons mobiele nummer 06-51789775 is altijd een verloskundige die opneemt. 

Werkwijze

De dienstdoende verloskundige altijd een tablet bij zich waarmee ze toegang heeft tot alle cliëntendossiers. Tevens hebben wij met zowel de gynaecologen van Nij Smellinghe (Drachten) en MCL (Leeuwarden) een intensieve samenwerking met vaste overlegmomenten. Protocollen, richtlijnen en werkwijzen worden daar besproken evenals zorgpaden en -vragen van individuele cliënten. Trainingen gericht op samenwerken en handelen in acute situaties worden in beide ziekenhuizen gevolgd.

Wil je weten wie wij zijn?

Laten we ons voorstellen! (klik hier)

Diensten van onze praktijk

 • Kinderwensspreekuur
 • Aanmelding voor alle zwangeren, ook als er een indicatie is voor de gynaecoloog
 • Begeleiding van normaal verlopende zwangerschappen, bevallingen en kraambedden
 • Begeleiding van kraambedden wanneer de zwangerschap en bevalling door de gynaecoloog zijn begeleid
 • Uitgebreide intake inclusief termijnecho (1 uur)
 • Counseling prenatale screening
 • 15 minuten per zwangerschapscontrole
 • Centering Pregnancy met 17 uur extra zorg
 • Mogelijkheid tot pijnstilling thuis door middel van steriele waterinjecties (SWI) en transcutane electrische neurostimulatie (TENS)
 • Na-controle 6 weken na de bevalling
 • Alle eerstelijnszwangerschapecho’s: o.a. termijnecho, bloedverlies, groeiecho, liggingsecho, versie
 • Uitwendige draaiingen (versie) van kindjes die vanaf 36-37wk zwangerschap nog in stuit liggen
 • Voorlichtingsavonden over leefstijl & voeding voor de pasgeborene
 • Voorlichtingsavonden over bevalling & pijnbestrijding
 • Voorlichtingsavonden over kraamtijd & ouderschap
 • Uitleen van boeken omtrent zwangerschap, bevalling en kraamtijd/ouderschap
 • Cursus: Fit voor Bevalling
 • Cursus: Borstvoeding
 • Lactatiekundige advies/consulten (bel 06-217 049 10)
 • Babymassage workshop

Tip:

Natuurlijk doen we er alles aan een klacht op te lossen zodra je die meldt bij één van onze verloskundigen. Maar zou dat niet lukken, dan kun je onafhankelijk van ons je klacht kwijt via klachtverloskunde.nl 

Zo maak je contact met ons 

Maken van een afspraak;
bel — 0511 451 045

Of vul in en verstuur

Waarover (meerkeuze) wil je contact hebben?

4 + 15 =

De mail die je verstuurt vanaf deze website, met jouw persoonlijke gegevens erin, wordt door ons alleen gebruikt in het kader van je aanmelding. We houden verder geen bestanden bij van jouw gegevens tenzij we er duidelijk persoonlijk om vragen.