Centering Pregnancy

 

Op een nieuwe manier worden zwangeren actiever betrokken bij hun eigen zorgproces, is er meer tijd voor kennis en informatieoverdracht en komen zwangeren in contact met andere zwangeren

Info

Centering Pregnancy

Centering Pregnancy (CP) is een vernieuwde vorm van verloskunde zorg waarbij de medische zorg, zoals bloeddruk meten en controle van de groei van de baby, gecombineerd met voorlichting en het uitwisselen van kennis en ervaringen.

 Het doel van deze zorg is dat zwangeren beter geïnformeerd zijn, meer zelfvertrouwen hebben in de zwangerschap, tijdens de bevalling, maar ook in de rol als moeder en meer tevreden zijn over de zorg. Bovenaan staat dat dit resulteert in betere  gezondheidsuitkomsten voor zowel moeder als (toekomstig) kind.

Sinds 2011 wordt deze vorm van zorg in Nederland aangeboden en de eerste onderzoeksresultaten laten dit ook zien. CP leidt onder andere tot minder bijstimulatie tijdens de bevalling, minder pijnmedicatie, minder lage geboortegewichten bij de pasgeborene en minder slechte starten van de pasgeborene direct na de bevalling. Ook is bewezen dat de vrouwen die CP hebben gevolgd, dit als zeer positief ervaren en meer zelfvertrouwen hadden in zichzelf.

Wanneer

Op maandagen

Waar

Kollum

Hoe vaak

9 bijeenkomsten van 2 uur + 1 nazorg

Hoe?

Na het inloop uur gaan we actief aan de slag met de onderwerpen. De groep bepaalt  zelf op elke onderwerpen meer of minder nadruk wordt gelegd. Met veel tijd voor het delen van kennis en ervaringen met andere zwangeren.

Mocht je vragen hebben over deze vorm van zorg, dan kan je hiervoor terecht bij één van de verloskundigen of bij Saapke onze assistente. Kijk ook eens op de volgende website 
centering pregnancy of naar het dit filmpje.

Naast deze vorm van zorg, blijft de regulier vorm natuurlijk bestaan.

Lesinhoud

Bij CP worden de controles tijdens de zwangerschap in groepsverband gegeven, met uitzondering van de eerste afspraak en de controles vanaf 36-37 weken. De groep bestaat uit zwangeren die rond dezelfde tijd zijn uitgerekend. Per groep zijn er 2 begeleiders; een verloskundige en een 2e begeleider. Dit kan ook een verloskundige zijn, maar ook een assistente of kraamverzorgster.

Na de bevalling is er nog 1 bijeenkomst. 

Meenemen

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er eerst een half uur inloop, waarin de zwangeren zelf hun bloeddruk en gewicht meten en dit noteren in hun eigen boekje, ‘mijn zwangerschapsboekje’.  

Om beurten gaan ze bij de verloskundige langs die de foetale groei controleert en luistert naar het hartje. Ondertussen kunnen de andere zwangeren in hun boekje lezen waar het die bijeenkomst over gaat en kunnen ze zich voorbereiden aan de hand van opdrachten.

Aanmelding Centering Pregnancy

Maken van een afspraak;
bel — 0511 451 045

Of vul in en verstuur

Waarover (meerkeuze) wil je contact hebben?

1 + 2 =

De mail die je verstuurt vanaf deze website, met jouw persoonlijke gegevens erin, wordt door ons alleen gebruikt in het kader van je aanmelding. We houden verder geen bestanden bij van jouw gegevens tenzij we er duidelijk persoonlijk om vragen.