Echoscopie

Naast verloskundigenpraktijk zijn wij ook een erkend  echocentrum. Tijdens de zwangerschap vinden er een aantal medische echo’s plaats die gewoon bij ons in de praktijk kunnen plaatsvinden. Een uitzondering hierop is de 13 weekse echo.
Aanmelden kan via 0511-451045, de aanmeldknop hieronder of het webformulier onderaan deze pagina. 

Wat is echoscopie?

Echoscopie is een techniek die gebruik maakt van geluidsgolven die zich door het
lichaam verplaatsen en op grensvlakken tussen zachte en hardere structuren
reflecteren. Hiermee kunnen we een kindje zichtbaar maken.

 

Vitaliteitsecho

Bij de eerste controle afspraak (rond 8 weken) maken we een echo en kunnen we je
vertellen of de zwangerschap intact is. We zien of het hartje klopt, hoever de
zwangerschap ongeveer gevorderd is en of het gaat om een eenling- of
meerlingzwangerschap.
In 1e instantie wordt er een uitwendige echo gemaakt. Voor deze echo heb je
een volle blaas nodig. Probeer tot 1 uur voordat je bij ons komt niet naar het toilet te
gaan.
Soms is het nodig dat er een inwendige (vaginale) echo wordt gemaakt. De kans
hierop is wat groter als de zwangerschap nog pril is of als je wat steviger bent.

 

Termijnecho

Bij de tweede controle maken we een termijnecho. Een termijnecho kan het beste
plaatsvinden tussen 10 en 12 weken zwangerschap. Aan de hand van deze echo
bepalen we de uitgerekende datum.

 

13-wekenecho (ETSEO)

Per 1 september 2021 krijgt iedere zwangere vrouw een 13-wekenecho (Eerste
Termijn Structureel Echoscopisch Onderzoek, ofwel ETSEO) aangeboden. Je kiest
zelf of je er gebruik van wilt maken.
De 13 weken echo vindt plaats bij een zwangerschapsduur tussen de 12+3 en 14+3
weken. De echoscopist kijkt naar onder andere de schedel, het hart, de buik, de
armen en benen en de wervelkolom. Ook kijkt de echoscopist naar de placenta en of
het vruchtwater normaal is.
Bij de 13 wekenecho kunnen minder afwijkingen worden opgespoord dan bij de 20
wekenecho. Dit omdat het kindje bij 13 weken kleiner en minder ver ontwikkeld is.
Het gaat bij deze echo met name om de ernstige afwijkingen die opgespoord
kunnen worden. Het kan zijn dat de echoscopiste een inwendige echo voorstelt
omdat het bij deze termijn nog wel eens lastig is om het kindje goed in beeld te krijgen. De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen
garantie dat het kind gezond is.
Helaas kunnen wij in ons centrum deze echo niet aanbieden. We verwijzen je door
naar omliggende echo-praktijken.
Voor meer informatie over de 13-weken echo verwijzen we je naar de website van www.pns.nl.

 

20-wekenecho (SEO)

Iedere zwangere vrouw krijgt een 20-wekenecho (Structureel Echoscopisch
Onderzoek, ofwel SEO) aangeboden. Je kiest zelf of je er gebruik van wilt maken.
Bij deze echo wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van de
baby. Zo wordt er onder andere gekeken naar de eventuele aanwezigheid van een
open ruggetje of een open schedeltje. Ook wordt gekeken of de baby goed groeit en
of er voldoende vruchtwater is.
De 20-wekenecho is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren
afwijkingen te ontdekken. Een goede 20-weken echo wil echter niet zeggen dat je
kindje gezond is: niet alle aandoeningen zijn met een echo op te sporen en niet alle
afwijkingen zijn al bij 20 weken voor de echoscopiste goed zichtbaar. Ook kan het zijn
dat er iets gezien wordt waar onduidelijkheid over bestaat en wat onzekerheid kan
geven.
Soms kan het zijn dat je in aanmerking komt voor een 20-wekenecho in het
ziekenhuis (Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek, ofwel GUO), bijvoorbeeld als er
aangeboren afwijkingen in je familie voorkomen of als je medicijnen gebruikt. Mocht
je hier voor in aanmerking komen, dan meldt de verloskundige jou dit.
Kies je voor de 20-weken echo dan kun je hier bij Verloskundig Centrum Jane een
afspraak maken. Ook zwangeren van andere praktijken of die onder controle van de
gynaecoloog zijn, kunnen zich aanmelden voor het maken van een 20 weken echo.
Aanmelden kan via 0511-451045 of via de aanmeldknop.
Kijk voor meer informatie over de 20-weken echo op de site van www.pns.nl.

 

Liggingsecho

Rond 37 weken zwangerschap wordt er een liggingsecho gemaakt. Met deze echo
kijken we hoe de baby in je buik ligt.

Specifieke echo’s

In de loop van de zwangerschap kan het nodig zijn dat er meerdere echo’s gemaakt
moeten worden. We doen dit alleen op indicatie, bijvoorbeeld om de groei extra te
vervolgen of als het nodig is om de locatie van de placenta te bepalen.
Wij bieden niet standaard groeiecho’s aan. Wij doen dit alleen op medische indicatie
en zullen dit met jou bespreken in je zwangerschap.
Het standaard aanbieden van twee groeiecho’s leidt niet tot betere
gezondheidsuitkomsten. Dit blijkt uit recent wetenschappelijk onderzoek van de IRIS
studie. Zij onderzochten ruim 13.000 zwangeren waarbij een groep wel en een groep
geen standaard groeiecho’s kreeg. Hun conclusie: het is voldoende om groeiecho’s
alleen aan te bieden als de verloskundige (of gynaecoloog) hiervoor een medische
reden ziet.
Met dank aan ZonMw heeft de Afdeling Verloskundige Wetenschap van het
Amsterdam UMC in samenwerking met Stichting Zelfbewustzwanger een Engels
ondertitelde voorlichtingsfilm gemaakt over groeiecho’s:

De beperkingen van het echoscopisch onderzoek

Tegenwoordig kunnen we met een echo het kindje over het algemeen goed in beeld
brengen. Echter, zeker in een vroeg stadium, worden bij een standaard onderzoek
(termijnecho) veel afwijkingen nog niet opgespoord. Met andere woorden: een echo
is geen garantie voor een gezonde baby.
Aan de andere kant kan een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengen
die ongerustheid kunnen veroorzaken. In dat geval verwijzen wij je door naar de
gynaecoloog. Gelukkig komt dit zelden voor. Mocht het zijn dat we op een echo een
bepaalde afwijking of bijzonderheden zien (zoals een verdikte nekplooi bij de
termijnecho), dan zullen we dit aan je melden, tenzij jij van te voren duidelijk aangeeft
dit niet te willen weten.
Wil je meer duidelijkheid over het eventueel aanwezig zijn van afwijkingen bij het
kindje, dan heb je hiervoor een aantal mogelijkheden (zie: prenatale screening).

Veiligheid

Echoscopie wordt al vele decennia op grote schaal toegepast. Tot nu toe zijn er geen
nadelige gevolgen naar voren gekomen. Een garantie dat onbekende ongewenste
effecten nooit zullen optreden is niet te geven.

Een afspraak is zo gemaakt…

Maken van een afspraak;
bel — 0511 451 045

Of vul in en verstuur

9 + 9 =

De mail die je verstuurt vanaf deze website, met jouw persoonlijke gegevens erin, wordt door ons alleen gebruikt in het kader van je vraag of aanmelding. We houden verder geen bestanden bij van jouw gegevens tenzij we er duidelijk persoonlijk om vragen.